Khánh thành tổ Hợp dự án Điện Gió - Điện Mặt Trời tại Ninh Thuận 16/04/2021

Bên trên