LAPTOP GIVEAWAYS

1621326164899.png
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hiện đang có một số thiết bị công nghệ thông tin bao gồm laptop, màn hình, và máy in đã thanh lý, vẫn còn sử dụng tốt và mong muốn tìm kiếm một tổ chức NGO hoạt động phi lợi nhuận có thể tiếp nhận và sử dụng các thiết bị này vào mục đích vì cộng đồng.
Danh sách chi tiết các thiết bị tại đây: http://bit.ly/WBVNITassetsdonation
Các tổ chức NGO đủ tiêu chuẩn có nhu cầu nhận các thiết bị này vui lòng gửi đề xuất tiếp nhận và kế hoạch sử dụng đến bà Vũ Trần Phương Anh theo địa chỉ email avutran@worldbank.org trước ngày 28.5.2021.
 
Bên trên